Výuka

Průběh

Výuka probíhá formou cvičení (příp. laboratoří), seminářů a přednášek.

 

V prvních dvou týdnech semestru je možné provést změny v rozvrhu a zapisovat si předměty. U některých fakult nelze zadaný rozvrh změnit po dobu prvního semestru. Když se ti nehodí čas nějakého cvičení, můžeš se domluvit s cvičícím jiného termínu, pokud není kapacita vyčerpaná. Takovou změnu musíš nahlásit původnímu cvičícímu.

 

Sudé a liché týdny se řídí kalendářem, nebo semestrem – sleduj tzv. časový plán akademického roku na fakultě.

 

Předmět absolvuješ udělením zápočtu nebo zdárným vykonáním zkoušky.

Přednášky

Pokud vyučující nestanoví jinak, přednášky jsou nepovinné, účast na nich je doporučená – určitě je ale nezanedbávej úplně, dozvíš se tam mnoho informací, které ze skript nevyčteš, a někteří přednášející dělají docházku nebo mají paměť na obličeje, díky které mohou přihlížet ke tvé účasti při zkoušce. Vyplatí se přijít na první a poslední přednášku.

Cvičení

Cvičení a semináře jsou povinné, pokud vyučující nestanoví jinak – často například určí limit absencí; na laboratorních cvičeních je pak v drtivé většině povinná stoprocentní účast, vyučující však může stanovit podmínky pro nahrazení.

Comments are closed.