Vysokoškolské tituly & oslovování

Vysokoškolské tituly

Spousta studentů při nástupu na vysokou školu má problém s oslovováním svých vyučujících. Je to totiž novinka, která se na středních školách tak často nevyskytuje. Vyučující tu totiž mají již vyšší tituly a je formalitou je podle těchto titulů také oslovovat. Kdo se má ale vyznat v tom jaký má člověk titul, či co ty zkratky vůbec znamenají, že? Níže proto najdeš menší návod, jak se v tom alespoň trochu vyznat a časem si určitě zvykneš! 🙂

1. Začneme od nejnižších bakalářských titulů:

Tyto tituly získávají absolventi bakalářského studia. Tímto titulem obvykle lidi neoslovujeme.

2. Pokračujeme následující magisterskými tituly:

Tyto tituly získávají absolventi magisterského studia rozmanitých oborů, jako třeba ekonomický, zemědělský, technický, vojenský, či lesnický. Oslovujeme je pane inženýre.

Tyto tituly získávají absolventi magisterského studia v oblasti medicíny. Oslovujeme je pane doktore.

Tyto tituly získávají absolventi magisterského studia v ostatních oblastech. Oslovujeme je pane magistře.

3. Absolventi magisterských studijních programů mohou v oblasti svého studia udělat rigorózní zkoušku, a pokud ji úspěšně složí, získávají za studium v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd tituly:

Tyto tituly získávají absolventi magisterských studijních programů: PhDr. (doktor filozofie), za studium v oblasti práv titul JUDr. (doktor práv), v oblasti přírodních věd titulRNDr. (doktor přírodních věd), ve farmacii titul PharmDr. (doktor farmacie) a v teologii titul ThDr. (doktor teologie). Oslovujeme je pane doktore.

4. Dále navazují doktorské studijní programy, neboli postgraduální studium, kde se dají získat tituly dvojího druhu:

Tyto tituly se píší za jménem. Oslovujeme je pane doktore.

Tento titul se již neuděluje, ale uděloval se v minulosti.

5. Nejvyšší možné tituly:

Tyto tituly získávají akademičtí pracovníci, kteří působí na vysokých školách. Oslovujeme je pane docente, pane profesore.

Oslovování

Ale jak vyučující oslovovat pokud mají více titulů? Obecně platí, že všechny pedagogy oslovujeme jejich nejvyšší dosaženou hodností. To znamená, že pokud má pedagog titul docent i titul profesor, oslovujeme jej pane profesore.

Příklady oslovování:

TITUL

ZKRATKA

PSANÍ TITULU

OSLOVENÍ

bakalář

 

magistr

 

inženýr

 

doktor

 

doktor přírodních věd

 

docent

 

profesor

 

kandidát věd

Bc.

 

Mgr.

 

Ing.

 

Ph. D.

 

RNDr.

 

doc.

 

prof.

 

CSc.

před jménem

 

před jménem

 

před jménem

 

za jménem

 

před jménem

 

před jménem

 

před jménem

 

za jménem

 

 

většinou nepoužíváme

 

pane magistře, paní magistro

 

pane inženýre, paní inženýrko

 

pane doktore, paní doktorko

 

pane doktore, paní doktorko

 

pane docente, paní docentko

pane profesore, paní profesorko

nepoužíváme

 

 

Comments are closed.