Areál Praha

Konviktská 20, Praha 1

Zde se nachází děkanát fakulty. Ve druhém patře najdeš studijní oddělení a též studovnu.

 

Florenc – Na Florenci 25, Praha 1

Sem budeš chodit hlavně na matematiku a mechaniku. V prvním patře budovy se nachází studovna.

 

Horská 3, Praha 2

Budova je součástí kampusu Albertov. Vyučují se zde jazyky, dopravní systémy, logistika, management a letecké obory. Najdeš zde i klubovnu studentského klubu eFDrive a nejoblíbenější studovnu (relaxační zónu) Dopravky a fakultní knihovnu.

 

Fakultní knihovna

Fakultní knihovna se nachází v budově Horská 3 – kontakt Mgr. Petra Šmídová ([email protected]). Zde si můžeš zapůjčit skripta nebo do nich přímo v knihovně nahlédnout, případně využít místní kopírku. Výpůjční doba je jeden měsíc a limit maximálně 10 skript současně. (Termín vrácení je možno prodlužovat bez omezení, pokud není kniha rezervována). V knihovně jsou také počítače. Otevírací doba

 

Počítačové učebny

Každá budova nabízí několik počítačových učeben, kde se můžeš pomocí svých přihlašovacích údajů připojit do školní sítě. Jejich seznam i otevírací dobu si prohlédneš na stránce net.fd.cvut.cz/pocitacove-ucebny/.

 

Tisk

Prostřednictvím tiskového rozhranní TINA můžeš využívat fakultních tiskáren. Tiskové hodiny a další podrobnosti najdeš na adrese: tisk.fd.cvut.cz.

 

Doprava

Mezi budovami je někdy třeba se přesouvat i v rámci čtvrthodinové přestávky. Stihnout se to teoreticky dá, avšak většina přednášejících tvou situaci chápe a akceptuje pozdní příchody.

 

Pár tipů, jak se přesunout v časovém limitu:

  • Florenc – Konviktská: pěšky přes ulici Na Poříčí, Náměstí Republiky a ulicí Na Příkopech se dostaneš až na Národní třídu a z té už ulicí Na Perštýně vbíháš do Konviktu. Pokud nechceš chodit pěšky, můžeš na Masaryčce vlézt do stanice metra Náměstí Republiky a svést se na lince B do stanice Můstek. Odtud už je to co by kamenem dohodil a zbytek doběhl.
  • Florenc – Horská: nejjednodušší varianta je tramvaj č. 24 ze zastávky Masarykovo nádraží do zastávky Albertov. Pokud by se ti to zdálo dlouhé, použij metro C ze stanice Florenc do stanice Vyšehrad a seběhni schody na Svatoplukovu, kde všechny tramvaje jedou do zastávky Albertov.
  • Konviktská – Horská: nejrychlejším spojením je využít tramvaj č. 18 ze zastávky Národní třída do zastávky Albertov.

S přesuny si brzy poradíš, jsi přeci budoucí DOPRAVÁK!

 

Areál Děčín

Pohraniční 1288/1, Děčín

Na tomto pracovišti probíhá výuka bakalářského studia v oborech:

  • Dopravní systémy a technika (pouze prezenční forma)
  • Letecká doprava (pouze kombinovaná forma)
  • Logistika a řízení dopravních procesů (prezenční i kombinovaná forma)

Výuka v navazujícím magisterském studijním programu probíhá v oboru:

  • Logistika a řízení dopravních procesů (pouze kombinovaná forma)

 

Studium

Studium probíhá formou projektově orientované výuky. Pro tebe to znamená, že máš první 3 semestry na rozhodnutí, kterému oboru se chceš věnovat. Pokud jsi tedy byl/-a přijat/-a do prezenční formy bakalářského studijního programu, budeš si v průběhu zimního semestru 2. ročníku vybírat hlavní studijní obor pro další část studia prostřednictvím zařazení se do vybraného projektu.

 

Projekt

Projekty jsou zaměřeny na odbornou problematiku daného oboru a práce na nich je završena bakalářskou nebo diplomovou prací. Na základě výběrového řízení do projektů a oborů si vybereš ten svůj. Pravidla výběrového řízení do projektů a oborů jsou každoročně zveřejňována na nástěnkách studijního oddělení a na webových stránkách FD. V průběhu zimního semestru je pořádána konference projektů, kterou můžeš navštívit s předstihem už v 1. ročníku a udělat si tak přehled o možnostech projektového zařazení.

 

Zároveň se v průběhu studia můžeš zúčastnit mnoha domácích i mezinárodních studentských soutěží nebo se podílet na řešení grantů. Na půdě fakulty probíhá mnoho odborných přednášek předních expertů z oboru dopravy a jsou pořádány exkurze do zajímavých dopravních prostředí. Je dobré sledovat fakultní web nebo facebook.

 

Výuka jazyků a zahraniční studium

Během bakalářského studia na fakultě musíš složit zkoušku ze dvou cizích jazyků. Je možné navštěvovat jazykové kurzy, a to i nad rámec tvého studia. Své jazykové znalosti můžeš využít při studiu v zahraničí. FD je zapojena do mnoha programů, jako první se nabízí dual degree program fakulty ve spojení s americkou univerzitou UTEP nebo studentské programy jako jsou ERASMUS+, ATHENS a další.

 

Přidružené studentské spolky

Vysoká škola je mimo jiné i o týmové práci a studentském životě a proto na naší fakultě působí studentský klub eFDrive. Sídlí v budově Horská, ve třetím patře budovy B. O klubu eFDrive se dočtete více na straně 103. Mimo to je na fakultě aktivní studentský odborný spolek Drážní společnost, který v semestru pravidelně pořádá přednášky odborníků z praxe a exkurze do zajímavých provozů. Více informací najdeš na drahy.fd.cvut.cz.

KONTAKTY

Děkan:

Doc. Ing. PAVEL HRUBEŠ, Ph.D.

 

Proděkan:
Ing. MARTIN LANGR, Ph.d.

 

Adresa:
Fakulta dopravní má tři budovy v Praze a jednu v Děčíně.
Budova Konviktská: 
Konviktská 20, Praha 1, 110 00
Budova Horská:
Horská 3, Praha 2, 128 03
Budova Florenc: 
Na Florenci 25, Praha 1,110 00
Budova v Děčíně: 
Pohraniční 1, Děčín 1 405 01

 

Studijní oddělení:
ALENA KRČÁLOVÁ (+420) 224 359 503
[email protected]

 

Studenty prvního ročníku má na starost:
EVA VICENOVÁ (+420) 224 359 542
Zástupce studijního oddělení
[email protected]

 

Studijní oddělení se nachází v budově Konviktská v 2. patře, číslo dveří K204.

Comments are closed.