Rádi přemýšlíte? Hledáte svou životní filozofii?

Kladete si otázky, které vaši vrstevníci nechápou, nechtějí se o nich bavit nebo na ně neumí odpovědět? Hledáte odpovědi ve východní moudrosti a filozofii? Co kdybyste zkusili dát šanci něčemu, co formuje Evropu již 2000 let?

 

ADS ČVUT je studentská organizace, která si klade za cíl rozvoj studentů v oblastech víry, filozofie, teologie, psychologie a dalších humanitních věd.

 

V rámci cyklu „Ve středu ke Středu“ pořádáme přednášky a besedy s významnými osobnostmi. V minulosti nás navštívil například ministr kultury Daniel Herman, vojenský historik plk. Eduard Stehlík, nebo prof. Martin C. Putna. Nejinak tomu bude i nadále. V tomto akademickém roce bychom se rádi věnovali tématu islámu, který bychom poznali nejen jako náboženství, ale i jako kulturní a politický fenomén.

 

Vlastní program začíná každou středu během semestru cca ve 20.30 v architektonicky zajímavě řešené kryptě kostela sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském.

 

K dalším aktivitám patří studentská společenství na kolejích, výlety, exkurze do zajímavých míst nejen v Praze a v neposlední řadě i aktivity sportovní. Nedílnou součástí naší nabídky jsou i studentské bohoslužby.

Mše sv. v úterý večer ve 20 hodin na strahovských kolejích je doprovázena moderní křesťanskou hudbou; středeční bohoslužbu, slavenou od 20 hod. v kostele sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském, doprovází studentský sbor, orientující se především na klasickou hudbu. V jeho řadách vás samozřejmě též rádi uvítáme.

 

Kompletní nabídku, aktuální informace a důležité odkazy naleznete především na našem facebooku nebo na našich stránkách.

Comments are closed.