Kde začít?

Kde co najdu

Fakulty, menzy i koleje pohromadě na interaktivní mapě

Fakulty a ústavy

Informace o fakultách a ústavech spadajících pod ČVUT

Součásti ČVUT

Vše o pracovištích, které působí na ČVUT

Studentské organizace

Zjisti více o studentských organizacích a spolcích

Ubytování

Přehled kolejí, kde si můžeš zažádat o ubytování

Důležité pojmy

Projdi si několik užitečných pojmů, které se ti na začátku studia budou hodit

Slovo rektora

Milé studentky a milí studenti,

vítám vás na Českém vysokém učení technickém v Praze, nejstarší evropské technické univerzitě a alma mater mnohých významných českých techniků. Mezi naše absolventy patří například František Křižík, František Josef Gerstner, Eva Jiřičná, Jan Mühlfeit, Zbyněk Frolík a mnoho dalších.

Naše univerzita představuje špičkové technické vysokoškolské pracoviště. Podle výsledků Metodiky 2017 schválených Radou pro výzkum, vývoj a inovace bylo ČVUT hodnoceno v první pětici českých univerzit a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A.

Studium na ČVUT není snadné, ale vynaložená energie se vyplatí – umožní vám výborné uplatnění a nadprůměrné finanční ohodnocení i při současné nelehké situaci na trhu práce. Absolventi ČVUT nejsou nezaměstnaní.

Na ČVUT se můžete účastnit také aktivit realizovaných studentskými kluby pod Studentskou unií, a to ať už za účelem zábavy nebo dalšího osobního rozvoje v praxi. Prostor pro růst, zejména v oblasti soft skills, vám během celého studia nabízí také Kariérní centrum ČVUT, které organizuje širokou škálu workshopů i individuálních služeb, jako je například osobnostní testování a mentoringový program. Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT vám zprostředkuje studijní a psychologickou poradnu a také volnočasové aktivity, jako jsou hudební a výtvarné dílny.

Věřím, že Průvodce prváka studentského klubu IAESTE vám ulehčí vstup do studentského života na ČVUT. A přeji vám, ať je vaše působení na univerzitě úspěšné a v pozitivním slova smyslu nezapomenutelné.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
rektor ČVUT

Comments are closed.