Knihovna

V budově na nám. Sítná (přezdívané Kokos) najdete rovněž lokální pobočku Ústřední knihovny ČVUT, která se nachází v suterénu budovy. K registraci do knihovny potřebujete průkaz studenta. Výpůjční lhůta je typicky jeden měsíc nebo půl roku a vypůjčit si můžete až dvanáct knih + tři e-knihy. Termín vrácení lze opakovaně prodloužit, není-li již kniha rezervována. Pokud knihy nevrátíte v předem určeném termínu, můžete dostat pokutu až 100 Kč. Důležité je zacházet s vypůjčenou knihou či skripty tak, jako by byly vaše vlastní. Pokud nebudou publikace k dispozici na vypůjčení, měly by být všechny knihy a skripta dostupné k nahlédnutí (prezenční výpůjčka).

 

Na stránkách www.knihovna.cvut.cz si můžete objednat výpůjčku, prohlédnout katalog nebo zjistit otevírací dobu.

 

Využít můžete i Ústřední knihovnu univerzity, která sídlí v budově Národní technické knihovny v Dejvicích.

 

Zázemí pro studenty

Sídlo fakulty prošlo zásadní rekonstrukcí, která umožnila vytvořit pro studenty několik odpočinkových zón tzv. respirií, kde se mohou studenti v důstojném a příjemném prostředí připravovat ke studiu nebo jen odpočívat a setkávat se s kolegy.

 

Co se týče stravování, je v Kladně v obou budovách pro studenty a zaměstnance k dispozici bufet a menza či jídelna s dostatečným počtem míst k sezení a výběrem jídel. Každý den je připravováno i vegetariánské menu.

 

Přidružené kluby

BION

Fakultní klub zpestřuje váš studentský život různými akcemi. Navíc vám pomůže nejen při studiu, ale působí i na ubytovacích zařízeních v Kladně, které studenti FBMI využívají a kde zprostředkovává například internetové připojení. Více info zde

 

Akce

BIOŠROT, FYZIOTMEL

Před začátkem akademického roku je pro nastupující studenty do 1. ročníku bakalářského studia každoročně organizována týdenní akce, kde se studenti mohou seznámit ještě před začátkem studia a doplnit si znalosti z některých předmětů.

 

Reprezentační ples FBMI a Fakultního klubu Bion

Ples každoročně pořádá fakulta ve spolupráci se studenty.

 

Akce Prvák

První dny nového akademického roku se určitě zastavte u stánku ve vestibulu fakulty. Starší spolužáci vám předají své zkušenosti, vysvětlí, jak funguje život na fakultě, a pomohou vám zorientovat se na fakultě.

 

Science Café

Fakulta je spolupořadatelem cyklu povídání o vědě Science Café.

KONTAKTY

Děkan:
prof. MUDr. JOZEF ROSINA, Ph.D., MBA

 

Proděkan pro studium a  pedagogickou činnost:
doc. Mgr. ZDENĚK HON, Ph.D.

 

Adresa:
Kokos: nám. Sítná 3105,272 01 Kladno (sídlo fakulty a děkanátu)
Kasárna: Sportovců 2311,
272 01 Kladno
Albertov: Studničkova 7/2028,
128 00 Praha 2

 

Studijní oddělení:
Vedoucí studijního oddělení:
Mgr. Dana Braunová
(+420) 224 358 459
[email protected]

 

Referentky:
Monika Menclová
(+420) 224 358 473
[email protected]
Bc. Veronika Jirotková
(+420) 224 358 497
[email protected]

 

Studijní oddělení se nachází v přízemí hlavní výškové budovy v Kladně (nám. Sítná 3105), číslo dveří B 30 (vstup ze spojovací chodby s laboratorním traktem). Na stránkách studijního oddělení najdete aktuální úřední hodiny a k jednotlivým studijním programům a oborům příslušné studijní referentky.

Comments are closed.