Rektorát ČVUT je správním a administrativním útvarem rektora ČVUT. Připravuje podklady pro jeho rozhodování a součástí jeho činnosti jsou také správní a hospodářské záležitosti týkající se pracovišť a zařízení s celouniverzitní působností.

Odbory, které na Rektorátu ČVUT najdete:

Odbor pro transfer technologií

Podporuje přenos znalostí a výsledků vědy do praxe. Náplní práce odborníků různých profesí, kteří sídlí na Rektorátě ČVUT, nebo v univerzitním inkubátoru ČVUT InQbay v Opletalově ulici v Praze 1, je vzdělávání, ochrana, správa a využití duševního vlastnictví a podpora inovací na ČVUT. Více informací najdete na www.transfer.cvut.cz.

 

 • Inkubátor ČVUT InQbay (více informací najdete na www.inqbay.cvut.cz) zajišťuje systematickou podporu nadějných podnikavců a zvyšuje tak jejich šance na úspěšný vstup do komerční sféry.
 • V co-workingovém prostředí pod vedení zkušených koučů a mentorů z praxe mohou rozvíjet své inovativní nápady a podnikatelské dovednosti
 • InQbay akademie nabízí vzdělávání nejen v oblasti ochrany a využití duševního vlastnictví, ale i rozvoj dalších byznysových kompetencí, jako např. tvorba strategie, finanční řízení, marketing a komunikace, personalistika.

Kontakt

Telefonní ústředna:

(+420) 22435 1111

 

Místo působení

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice

 

Odbor PR a marketingu

Zde pro vás mohou být užitečné:

Kariérní centrum ČVUT

zdarma zajišťuje osobní rozvoj a přípravu na kariéru pro studenty a absolventy (3 roky po ukončení studia). Naučí je soft skills, propojí studenty s firmami a pomůže mladým lidem lépe se poznat. V KC studenty nasměrují tam, kde to pro ně bude nejpřínosnější – ať už řeší práci, studium nebo osobní život.

Služby KC:

Informační centrum ČVUT

Naším cílem je bezplatné poskytování široké škály informací o ČVUT, od podmínek přijetí ke studiu až po informace o konání akcí v rámci univerzity. Pokud si nevíte rady, jak něco zařídit, nebo chcete vědět, co se kde právě děje, nebojte se zeptat právě nás. Stejně tak pokud byste si chtěli pořídit nějaký z široké nabídky propagačních předmětů či oblečení s logem ČVUT, budete na správném místě.

Spravujeme internetový obchod:

Služby IC:

Adresa:

Budova ČVUT – CIIRC, vchod A, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Odbor pro studium a studentské záležitosti

Odbor pracuje pod vedením prorektorky pro bakalářské a magisterské studium na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, budova B, 7. patro. Služby poskytuje studentům a absolventům ve třech základních oblastech: správní řízení, poradenství studentům se specifickými potřebami a poradenství všem studentům ČVUT v Praze:

 • řeší odvolací řízení proti rozhodnutím o nepřijetí ke studiu, o neudělení ubytovacích stipendií, o poplatcích spojených se studiem (za delší studium, za studium v cizím jazyce)
 • ve správním řízení rozhoduje o uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace
 • administruje vedení Fondu studentských projektů
 • shromažďuje podklady pro udělování Cen ministra, Ceny rektora, nadačních příspěvků Ceny Josefa Hlávky, Nadačního fondu Stanislava Hanzla a další
Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT

CIPS pomáhá řešit problémy týkající se studia, jeho výběru nebo i samotného průběhu, také pomáhá při řešení osobních, rodinných, právních nebo i jiných problémů. www.cips.cvut.cz

 

Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost

Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost (OVaV) zajišťuje na Rektorátě ČVUT činnosti naznačené jeho názvem. Zajišťuje organizační a administrativní podporu činnosti ve vymezených oblastech pro prorektora pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium a pro rektora a vedení ČVUT. Dále např. zajišťuje:

 • činnost orgánů ČVUT jako je např. Vědecká rada ČVUT v jejích řádných i slavnostních zasedáních, habilitační a jmenovací (profesorská) řízení  
 • organizaci a administrativní podporu výzkumných projektů a vědy a výzkumu a inovací na ČVUT pro české i zahraniční poskytovatele finančních grantů na výzkumné projekty, včetně takových aktivit jako EuroTeQ, CELSA, H2020 a Horizon Europa
 • organizaci a administrativu Studentské grantové soutěže (SGS)
 • koordinaci organizace doktorského studia a tvůrčích činností na ČVUT
 • organizaci a administrativní podporu právní ochrany výsledků tvůrčí činnosti ČVUT, administrace přihlášek vynálezů, užitných a průmyslových vzorů a ochranných známek v ČR i v zahraničí, správa patentového portfolia ČVUT a administrace správních, licenčních a jiných poplatků
 • metodické řízení rozvoje některých komponent celouniversitních IT aplikací (EZOP, V3S, ANLUPA atd.)

Odbor zahraničních vztahů

Nabízí studentům široký výběr možností studia na předních zahraničních univerzitách v zemích EU, Severní a Jižní Americe, Asii, Austrálii i v Africe. ČVUT umožňuje výjezdy do zahraničí pro více než 1000 studentů každý rok. https://studujvesvete.cvut.cz/

 

Pro studium v zahraničí máte následující možnosti:

 

Erasmus+ – studenti mají možnost vyjet studovat na evropské univerzity, se kterými má ČVUT uzavřenu smlouvu o výměně studentů. Seznam dohod najdete zde: mobility.cvut.cz. Studenti neplatí na zahraniční univerzitě školné a dostanou finanční příspěvek na pobyt v zahraničí.

 

Studium ve Švýcarsku – studenti mají možnost studovat na švýcarských univerzitách, se kterými má ČVUT uzavřeny bilaterální dohody v rámci Swiss-European Mobility Programme. Studenti neplatí na zahraniční univerzitě školné a dostanou finanční příspěvek na pobyt v zahraničí. Seznam dohod najdete zde: portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/svycarsko/

 

Výjezdy mimo Evropu – v rámci bilaterálních dohod, které ČVUT podepsalo se zahraničními univerzitami, mohou studenti vyjet studovat na 1 nebo 2 semestry. Studenti neplatí na zahraniční univerzitě školné a dostanou finanční příspěvek na pobyt v zahraničí. Seznam univerzit najdete zde: https://studujvesvete.cvut.cz/moznosti-vycestovani/vycestuj-za-hranice-evropy-s-cvut/

 

Studium v Kanadě (Quebec Student Exchange Program ) – ČVUT je členem skupiny zahraničních univerzit Bureau de Coopération Interuniversitaire, která poskytuje studentům možnost studia na 8 kanadských univerzitách z provincie Québec. Studenti neplatí školné a dostanou finanční příspěvek na pobyt v zahraničí. Seznam univerzit najdete zde: https://studujvesvete.cvut.cz/moznosti-vycestovani/dalsi-moznosti/vydej-se-studovat-s-cvut-do-kanady/

 

Magalhaes Network (SMILE) – v rámci programu SMILE (Student Mobility In Latin America, Caribbean and Europe) má ČVUT uzavřeny bilaterální dohody s několika latino americkými univerzitami. Studenti neplatí školné a dostanou finanční příspěvek na pobyt v zahraničí. Seznam univerzit najdete zde: https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/magalhaes-network-smile/

 

Program ATHENS – během celého studia mají studenti možnost se zapojit do týdenního výměnného programu ATHENS, který probíhá 2x ročně na vybraných zahraničních univerzitách v rámci EU a je finančně velmi dobře podpořen. Jde o ideální možnost, jak získat první mezinárodní studijní zkušenosti, rozmluvit se v cizím jazyce a poznat spoustu nových tváří z různých zemí EU.

https://studujvesvete.cvut.cz/moznosti-vycestovani/athens/

 

Kromě studia v zahraničí nabízíme také možnost pracovních stáží v EU v rámci programu Erasmus+.  Zahraniční pracovní stáž může probíhat kdykoli v průběhu studia, a dokonce i po jeho ukončení. Je to výborná šance, jak nasbírat mezinárodní pracovní zkušenosti, získat kontakty na potencionální zaměstnavatele, a zároveň si vylepšit CV. Finanční příspěvek poskytuje ČVUT, případně ho lze získat i od přijímající zahraniční organizace, ve které bude stáž realizována.

https://studujvesvete.cvut.cz/moznosti-vycestovani/pracovni-staze/

 

Sledujte novinky a inspirace výjezdů do zahraničí na Facebooku a Instagramu.

 

Další odbory:

 • Odbor interního auditu
 • Sekretariát rektora
 • Odbor právní
 • Sekretariát kvestora
 • Odbor výstavby a investiční činnosti
 • Odbor ekonomického řízení a controllingu
 • Odbor ekonomický a finanční
 • Odbor hospodářské správy
 • Archiv ČVUT (www.cvut.cz/archiv)
 • Odbor rozvoje
 • Odbor strukturálních fondů (www.cvut.cz/odbor-strukturalnich-fondu)
 • Odbor pro informační systém
 • Odbor správy budov Jugoslávských partyzánů

Comments are closed.