Charakteristika organizace

Masarykův ústav vyšších studií

Vysokoškolský ústav založený v dubnu 1992 navázal na tradici Vysoké školy obchodní, která od roku 1919 tvořila součást ČVUT a byla první ekonomickou vysokou školou v meziválečném Československu. Těžiště jeho činnosti spočívá ve výuce ekonomických a pedagogických oborů, úzce provázaných se specifiky technické univerzity. Bakalářský a navazující magisterský studijní program ekonomického zaměření je na MÚVS možno studovat v akreditovaných studijních programech i v angličtině. Vedle prezenčního a kombinovaného studia ekonomických disciplín, zaměřených na řízení průmyslových podniků a unikátním osvojením praktických znalostí moderních technologií, zvyšuje MÚVS možnost uplatnění absolventů ČVUT formou kombinovaného studia ve studijním programu Specializace v pedagogice.

 

Jako jedno z mála pracovišť v České republice připravuje učitele technických předmětů pro střední školy. MÚVS udržuje vysokou úroveň jazykové přípravy svých absolventů a nabízí širokou škálu programů celoživotního vzdělávání.

 

Areál

Výuka probíhá v sídle MÚVS v ulici Kolejní 2a, v Praze Dejvicích, a v posluchárnách ČVUT v budově ČVUT – CIIRC (ul. Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6).

 

V prvním nadzemním podlaží budovy najdeš kavárnu, kde si můžeš zakoupit menší občerstvení – bagety, saláty, těstoviny.

Studium

Rozvrh

Základ rozvrhu je pevně daný, ale kromě toho si můžeš vybrat z nabídky vypsaných povinně volitelných předmětů.

 

Studium cizích jazyků

Budeš studovat především angličtinu. Tvojí výhodou je, že můžeš navázat na svoji dosavadní znalost. Do skupiny budeš zařazen podle výsledku orientačního testu, který absolvuješ po zápisu před začátkem semestru. Ve vyšším ročníku si pak můžeš přibrat ještě další cizí jazyk (francouzštinu, němčinu, nebo španělštinu). Můžeš také chodit na odborné předměty vyučované v angličtině a zlepšovat své prezentační dovednosti.

 

Studijní výjezdy

Studijní výjezd do zahraničí je jednou z nejcennějších zkušeností, které můžete při studiu na vysoké škole získat. Studenti MÚVS si mohou volit z široké nabídky možností stipendijních podpor. Kromě programu Erasmus+ můžete vyjet studovat i do zemí mimo Evropu, v nabídce jsou také krátkodobé letní školy či pracovní stáže. MUVS stále rozšiřuje spolupráci s univerzitami po celém světě. Jen za poslední rok se podařilo navázat spolupráci například s University of Lille (Francie), Fondation La Mache, Lyon (Francie), University of Oviedo (Španělsko), University of Coimbra (Portugalsko), Wroclaw University of Economics and Business (Polsko), National University of Urban Economy in Charkov.


Studijní výjezdy jsou pro všechny studenty ČVUT, kteří chtějí poznat jinou zemi a styl vyučování, zdokonalit si jazyk a osamostatnit se. Kdo vyjel, vzpomíná na to celý život.

 

 

Spolupráce se školou

Pokud během studia dosáhneš publikovatelných odborných výsledků, můžeš je vhodně uplatnit při účasti na konferencích.

Během akademického roku se můžeš zapojit do kulturních, společenských a odborných akcí jako brigádník oddělení marketingu.

 

Užitečné odkazy

  • mail.cvut.cz – přístup ke školnímu emailu, kam ti budou chodit oficiální oznámení, avšak můžeš nadále využívat svůj soukromý email, který bude registrovaný v systému ČVUT.
  • muvs.cvut.cz
  • Anglický FB profil: facebook.com/MIASctu/

KONTAKTY

Ředitelka:
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

 

Zástupce ředitelky:
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D.

 

Adresa:
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6

 

Studijní oddělení:
Vedoucí studijního oddělení:
Ing. Libor Cupal (+420) 224 353 169
[email protected]

 

Nachází se v přízemí (mezanin) budovy, vlevo za recepcí. 

 

Úřední hodiny studijního oddělení:
PONDĚLÍ: 10.00 – 12.00 
STŘEDA:   9.30  – 12.00,  13.00 – 15.30 
ČTVRTEK: 10.00  – 12.00  

Comments are closed.