STŘEDISKO PRO PODPORU STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI ČVUT

Posláním Střediska ELSA je zpřístupnit studium studentům s ohledem k obtížím, které vyplývají z jejich:

 

 • specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie
 • poruchy koncentrace pozornosti ADHD, ADD
 • psychických potíží nebo chronického onemocnění
 • poruchy autistického spektra
 • zrakového postižení
 • sluchového postižení
 • pohybového postižení

V závislosti na studentových specifických potřebách Středisko ELSA zajišťuje mimo jiné:

 • otestování v případě podezření na specifické poruchy učení 
 • nácvik studijních strategií
 • konzultace s psychologem
 • úprava formy a průběhu studia včetně režimových opatření, např. zajištění navýšení času na testy
 • převod studijní literatury do digitální podoby pro využití čtecími softwary
 • zajištění simultánního přepisu či tlumočníků znakového jazyka
 • studijní asistenci, osobní asistenci a nácvik prostorové orientace
 • výběr a zapůjčení asistivních technologií

Zajímá Tě, jak si můžeš nejdříve pomoci sám? Skvělým pomocníkem Ti může být tento Manuál duševního zdraví vysokoškoláka:

Kontakt

(+420) 224 358 463
[email protected]

Místo působení

Pracoviště Studentský dům

Bechyňova 3, 166 36 Praha 6 
(+420) 224 358 463
Mgr. Barbora Čalkovská – vedoucí střediska
[email protected]

Comments are closed.